Når et trægulv, som bruges på daglig basis, ældes, vil træværket uvægerligt begynde at udvise tegn på slitage. Disse tegn vil typisk bestå i eksempelvis de kendte, gråligt matte slidspor, som består af det støv, som trædes ned i gulvet efterhånden som det bliver slidt. Men også pletter og skjolder fra spildte væsker vil hyppigt optræde i et slidt trægulv, idet det med tiden mister sine væske afvisende egenskaber, i takt med at træværket tørrer ud i overfladen. Solens stråler ...