Er du blandt de efterlevende til en nyligt afdød, ved du også, at der er et stort arbejde forbundet dermed. Det påhviler som oftest de nærmeste pårørende at forestå praktiske opgaver så som afvikling og opsigelse af diverse abonnementer, konti, forsikringer og pensioner, lige som de efterlevende også bærer ansvaret for at arrangere begravelse eller bisættelse og minde ceremoni, orientere andre pårørende og – sidst, men ikke mindst – sørge for, at den afdødes materielle efterladenskaber bliver skaffet bort ...